Logo TiAAsociatia Mod of Life, din Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, implementeaza in perioada 01.11.2011 - 31.05.2012 proiectul intitulat “ECOLOGIZAREA – UN ALT MOD OF LIFE” cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul Tineret in actiune –sub-actiunea 1.2 –Initiative ale tinerilor.
Proiectul nostru are ca scop promovarea şi formarea atitudinii ecologice active şi responsabile faţă de mediu, iar grupul ţintă îl reprezintă 20 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, având oportunităţi reduse (care provin din familii dezorganizate, sunt orfani, sunt crescuţi de un singur părinte, întâmpină obstacole economice).
Obiectivele proiectului sunt:
O1: Informarea unui număr de 20 tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, privind importanţa colectării selective a deşeurilor, pe perioada de derulare a activităţilor proiectului;
O2: Creşterea gradului de implicare a unui număr de 20 tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, în activităţi de colectarea selectivă a deşeurilor, pe perioada de derulare a activităţilor proiectului;
O3: Dezvoltarea creativităţii şi a spiritului antreprenorial unui număr de 20 tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, pe perioada de derulare a activităţilor proiectului.
O4: Un număr de 10 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 27 de ani vor cunoaște și utiliza metode non-formale în activităţile cu tinerii, timp de 6 luni.
Activitatile proiectului:
Intâlnirea echipei de proiect – 01.11 2011;
Promovarea proiectului şi a Programului TIA – 01.12. 2011;
„Ecologistii...... non - formali”- ianuarie 2012;
“Cei 3 R” – colectarea selectiva- februarie 2012;
„Semaforul ... ecologic”- februarie – martie 2012;
„Recuperatorii de deseuri”- aprilie 2012;
„Reciclarea .... prin arta”- aprilie 2012;
“Stop ...... si de la capat”- mai 2012;
„Exemple de bună practică în proiectele T.I.A”- seminar de evaluare finală, follow-up şi... sărbătorire – mai 2012;
Diseminare şi exploatarea rezultatelor.