21850470 1596878193712092 1035908163 nInainte de deschiderea noului an scolar, beneficiarii directi ai proiectului ”Hai la scoala!” adica copii de etnie roma ce au participat pe parcursul verii la programele de tip afterschool organizate in Scoala cu clasele I-VIII Plopi au primit rechizite scolare si haine. Actiunea organizata in data de 10.09.2017 face parte din cadrul activitatii I.A4.1-Asigurarea sprijinului material pentru copii și elevi pentru facilitarea ajungerii acestora la activitățile educaționale din cadrul proiectului ”Hai la scoala!”, activitatea ce va conduce in mod direct la cresterea accesului si participarii unui numar de 126 de copii de etnie roma aflati in risc de abandon scolar, din care 26 prescolari, 100 elevi in cl. 0-IV și V-VIII din comunitatea marginalizata la servicii de masa. Fiecare copil va beneficia in regim de catering de o masa de pranz calda, servita la scoala. De asemenea, vor fi acordate pachete sociale: imbracaminte si incaltaminte sezonul clad / rece si rechizitele scolare necesare inceperii noului an scolar.

Proiectul ”Hai la scoala!” se implementeaza in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie pentru 126 de prescolari elevi romi cu risc de parasire timpurie, consilierea a 150 parinti/tutori ai elevilor din GT si reintegrarea in educatie a 126 de persoane cu varsta mai mica de 18 ani.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la educație de calitate pentru 26 de preșcolari și 100 de elevi romi din localitatea Tâmna, în vederea diminuării ratei de abandon școlar timpuriu prin diversificarea serviciilor educaționale oferite de Scoala Generala ”George Enescu” din Tamna.

Obiectivele proiectului corespund prioritatilor si directiilor de actiune din cadrul masurilor integrate in domeniul educatiei, respectiv creșterea participarii școlare a copiilor romi (începând cu învățământul ante preșcolar și până la finalizarea învățământului obligatoriu) și de a preveni/reduce părăsirea timpurie a școlii. Astfel acestea se integreaza si raspund aspectelor mentionate in Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin asigurarea accesului mai bun la serviciile de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, intensificarea eforturilor pentru a pune în aplicare măsurile pentru a crește rata de școlarizare și pentru a reduce rata de PTS, prin intermediul unei abordări bazate pe parteneriat și a unui mecanism solid de monitorizare implementarea strategiei naţionale privind părăsirea timpurie a şcolii.

Conform statisticilor, 14% din numarul total de elevi din Romania renunta anual la studii. Deasemenea:

-80% dintre tinerii care nu ajung niciodată la şcoală sunt de etnie romă

- 38% dintre aceştia sunt analfabeţi funcţionali

- 75,9% dintre copiii romi care au abandonat educația nu au mers la grădiniță

Prin specificul si noutatea abordarii activitatilor, aceasta propunere de proiect vine in intampinarea nevoii grupului tinta de a fi protejat de consecintele negative ale segregarii scolare, excluziunii si a riscului de abandon scolar. Astfel, creşterea frecvenţei la şcoală şi la activităţile extracurriculare, crearea unui mediu educativ atractiv care să îmbine bunele practici pedagogice cu valorificarea potenţialului individual, stimularea participării copiilor şi tinerilor romi la programe de recuperare şi remediere şcolară conduc la diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar si astfel la prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Pe parcursul celor 5 luni de activitati, ne propunem o abordare inovatoare care sa raspunda problemei abandonului scolar in randul tinerilor romi provenind din comunitati defavorizate si care imbina: implementarea a doua programe de educatie remediala pentru 26 de prescolari romi si 100 de elevi din ciclul primar si gimnazial, organizarea unei campanii locale de constientizare a populatiei de etnie roma cu privier la necesitatea participarii parentale la îngrijirea și educația timpurie a copilului (ÎETC) și importanța acesteia pentru dezvoltarea copiilor, participarea echitabilă și deplină a copiilor de etnie roma în învățământul obligatoriu, nediscriminarea,precum și promovarea valorilor incluziunii sociale, servicii de consiliere psihopedagogică pentru copii si familie, asigurarea sprijinului material si facilitarea accesului la activitatile educationale pentru un numar de 126 copii romi care vor primi o masa calda pe zi, precum si articole de imbracaminte si rechizite scolare si organizarea unei excursii tematice.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la educație de calitate pentru 25 de preșcolari și 100 de elevi romi din comuna Tâmna, judetul Mehedinti, în vederea diminuării ratei de abandon școlar timpuriu prin diversificarea serviciilor educaționale și prin îmbunătățirea capacității profesionale și a competențelor transversale a unui număr de 6 cadre didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Facilitarea acesului la educație de calitate în vederea prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii prin implementarea programului “Gradinita estivala” pentru 26 de preșcolari romi din localitatea Tâmna pe parcursul a doua luni de activitati educationale remediale.

2. Facilitarea acesului la educație de calitate în vederea prevenirii și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin implementarea programlui „Inapoi la școală” pentru 100 de elevi romi din comuna Tâmna pe parcursul a doua luni de activitati educationale remediale.

3. Facilitarea accesului la servicii educaționale remediale, prin asigurarea sprijinului material pentru 26 de prescolari și 100 de elevi romi din ciclul primar și gimnazial.

4. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale prin realizarea activităților de consiliere școlară, mediere și consiliere psihologică dedicate atât copiilor romi cât și familiilor acestora.

Din grupul tinta al acestui proiect fac parte:

Beneficiari directi:

-26 copii romi de vârstă preșcolară din mediul rural care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie, beneficiari ai programului „Gradinita estivala”;

-58 copii romi cu vârste corespunzătoare învățământului primar beneficiari ai programului „Inapoi la scoala”;

-42 copii romi cu vârste corespunzătoare învățământului gimnazial beneficiari ai programului „Inapoi la scoala”;

-252 parinti ai copiilor romi inclusi in activitatile proiectului, beneficiari ai serviciilior de consiliere psihopedagogică pentru copii si familie;

-5 cadre didactice din învățământul preuniversitar și personal de sprijin din școli (mediatori școlari, consilieri școlari etc.)

Beneficiari indirecti:

-cadrele didactice din cele 4 unitati de invatamant arondate Comunei Tamna;

-1045 persoane de etnie roma din comunitate ce vor primi informatii legate de proiect;

-Unitatile de invatamant de pe raza judetului Mehedinti ce vor primi informatii in etapa de diseminare a rezultatelor proiectului, constituindu-se in viitori multiplicatori ai programelor de educatie in comunitatile locale unde functioneaza;