all equal spaniaIn perioada 27-29 februarie 2017, in localitatea Madrid din Spania s-a desfăsurat activitatea numarul 2 din cadrul proiectului ”We are all Equal” si anume vizita europeana de pregatire, eveniment la care au luat parte cate doi reprezentanti ai fiecarei organizatii partenere.

Scopul acestei intalniri a fost de a clarifica toate aspectele legate de activitatile proiectului, asumarea de responsabilitati pentru fiecare organizatie partenera, alocarea de resurse (financiare, umane, materiale) pentru fiecare activitate, stabilirea planului de actiuni si a planului de diseminare, etc.

Proiectul "All equall" are drept scop promovarea toleranței, înțelegerii multiculturale și combaterea discriminării imigranților și a reprezentanților minorităților în Europa, printr-o abordare inovatoare, care combină cercetările cantitative și calitative, întâlniri între diferiți factori de decizie, specialisti în domeniul incluziunii sociale, ONG-uri din Europa, vizite pe teren si schimb de bune practici, un curs de instruire pe teme de anti-discriminare și drepturile omului, precum și o campania europeană de sensibilizare.

Proiectul ce se deruleaza in perioada Decembrie 2016 -Noiembrie 2017 este finanțat de Comisia Europeana prin intermediul programului Europa pentru Cetateni, actiunea 2.3 -Proiecte ale societatii civile