header

COMUNICAT DE PRESĂ

22 septembrie 2017

Sprijin pregătitor în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală și înființarea Grupului de Acțiune Locală în municipiul Drobeta Turnu Severin

MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN a semnat, în data de 21.08.2017, Contractul de finantare POCU/85/5/1/107190, aferent proiectului „Sprijin pregătitor în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltarea Locală și înființarea Grupului de Acțiune Locală în municipiul Drobeta Turnu Severin

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, PI 9.vi/ OS 5.1. și este susținut în parteneriat cu Asociația Mod of Life și  SC Compania de Consultanță și Asistență Tehnică SRL.

Valoarea totală a proiectului este de 221.061,84 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 214.498,57 lei, echivalentă cu 97,03% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului este combaterea săraciei și a excluziunii sociale la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală în vederea elaborării unei strategii integrate de dezvoltare locală prin aplicarea mecanismului DLRC (Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).

Printre responsabilitățile Municipiului Drobeta Turnu Severin în acest proiect se regăsește și  constituirea unui parteneriat plasat sub responsabilitatea comunității locale prin înființarea unui Grup de Acțiune Locală ce va avea în componență reprezentanți ai sectorului public (APL-uri), sectorului privat (operatori economici, cooperative, furnizori de servicii, institutii de credit etc.), ai societatii civile (ex. actori sociali relevanti, furnizori de servicii sociale în conditiile legii, ONG-uri, asociatii, inclusiv asociatii de locatari, fundatii, unitati de cult etc.), cu activitate relevantă în domeniu, precum și persoane fizice relevante din comunitatea vizată.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020.

Descarca comunicatul de presa