header
In data de 23.09.2017, la sediul Asociatiei Mod of Life din Drobeta Turnu Severin a avut loc sedinta expertilor asociatiei noastre implicati in activitatile proiectului ”Sprijin pregătitor în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală și Înființarea Grupului de Acțiune Locală în municipiul Drobeta Turnu Severin, COD SMIS 2014+: 107190
Scopul întâlnirii: stabilirea unui plan de implementare a „Activitatii cadru 3: Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL” din cadrul proiectului ce face obiectul contractului POCU/85/5/1/107190, în raport cu activitatile prevăzute, resursele materiale și umane implicate, atribuțiile experților implicați, obiectivele proiectului și rezultatele prevăzute a se obține.
Dintre temele de discuție amintim:
  1.Analiza formularului cererii de finantare, stabilirea responsabilitatilor si a resurselor necesare realizarii activitatilor de animare a comunității;
  2.Discutii pe baza realizarii machetelor materialelor informative –analiza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România si stabilirea elementelor grafice si a continutului ce urmează a fi inclus in macheta fiecărui material informativ;
   3.In vederea realizării activităților de animare a comunității –Ziua curățeniei, s-a stabilit că trebuie realizată o prioritizare a zonelor ce necesita activități de ecologizare in cartierele incluse in ZUM. In acest sens urmează a fi efectuate vizite pe teren si fotografierea zonelor poluate cu gunoi menajer in vederea prioritizării acestora. Deasemenea trebuie demarate activități de informare a comunității locale cu privire la organizarea Zilei curățeniei in vederea mobilizării si implicării persoanelor din zona inclusă în ZUM;
   4.S-a discutat despre posibilele locatii pentru desfăsurarea intalnirilor publice. Cea mai buna locatie s-a stabilit ca fiind Scoala Gimnaziala nr 13 din cartierul Gura Văii, urmând a fi efectuată o vizită la fața locului pentru a discuta cu, conducerea instituției si stabilirea exactă a sălii care să găzduiască întâlnirile; s-a discutat despre oportunitatea identificării liderilor informali din comunitate si informarea lor cu privire la activitățile ce urmează a fi derulate.
   5.S-a conturat agenda de lucru a intalnirii publice cu numărul 1, modelul de lista de prezență si o prezentare Power Point ca si suport vizual al prezentării ce urmează a fi realizate in cadrul acestei întâlniri.
 
Manager responsabilitate socială –Coordonator ONG,
Galbenu Razvan