logo djst pngIn perioada 10 Iunie – 1 Septembrie 2015, Asociatia Mod of Life din Dr. Tr. Severin deruleaza proiectul „Eu voluntarul...” ce isi propune să îi sprijine pe tinerii cu iniţiativă din judetul Mehedinti să îşi proiecteze în realitate propriile idei de acţiune, fără a fi necesar să fie parte întegrantă a unei organizaţii de tineret.
 
Scopul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor tinerilor de a oferi diferite tipuri de servicii de care să beneficieze comunitatea şi ei înşişi, pentru mai buna lor integrare socio-profesională.
 
Obiective:
O1: Să dezvoltăm abilităţi de derulare a serviciilor în folosul comunităţii pentru o mai bună integrare socio-profesională a unui grup de 15 tineri cu vârsta intre 14-35 ani.
O2: Să dezvoltăm capacitatea de a lucra în proiecte europene la 15 tineri voluntari cu vârsta cu între 14-35 ani, pe parcursul proiectului.
O3: Să creştem capacitatea organizaţiei de a lucra cu voluntari.
Activitati propuse:
• Întâlnirea echipei de proiect în vederea discutării activităţilor ce urmează a fi desfăşurate conform programului stabilit.
• Popularizarea acţiunii în scopul atragerii persoanelor interesate de tema proiectului.
• Selectarea grupului de 15 tineri care vor fi implicaţi în proiect pe bază de CV-uri, chestionare şi focus-grupuri.
• Organizarea cursului de formare a abilităţilor de a desfăşura activităţi în folosul comunităţii.
• Concurs de proiecte pe echipe în cadrul cărora tinerii vor aplica achiziţiile de la cursuri.
• Realizarea unui ghid de bune practici in domeniul activitatilor de voluntariat si a managementului de proiect
• Monitorizarea permanentă a activităţilor în scopul obţinerii unui feed-back continuu necesar reglării demersurilor desfăşurate.
• Diseminarea rezultatelor proiectului cu scopul promovării exemplelor de bună practică.
• Evaluarea continuă şi formativă.
 
Proiectul este finantat de Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedinti in cadrul Concursului Local de Proiecte 2015.