logoConform statisticilor, în anul 2013, în Europa au fost 72,4 milioane imigranți. Rasismul încă mai este un fenomen răspândit în țările europene. Acest lucru contrazice valorile de bază ale Comunității Europene privind discriminarea și excluziunea socială, diminuează serios productivitatea, și încurajează conflictele sociale. Integrarea imigranților și a minorităților naționale rămâne o provocare majoră pentru realizarea coeziunii sociale în Europa și pentru participarea productivă a noilor veniți în dezvoltarea locurilor de muncă și a comunităților locale.
Proiectul "All equall" are drept scop promovarea toleranței, înțelegerii multiculturale și combaterea discriminării imigranților și a reprezentanților minorităților în Europa, printr-o abordare inovatoare, care combină cercetările cantitative și calitative, întâlniri între diferiți factori de decizie, specialisti în domeniul incluziunii sociale, ONG-uri din Europa, vizite pe teren si schimb de bune practici, un curs de instruire pe teme de anti-discriminare și drepturile omului, precum și o campania europeană de sensibilizare.
Obiectivele proiectului:
1. Să evalueze și catalogheze tipurile de discriminare cu care se confruntă imigranții în Europa în timpul exercitării drepturilor lor civile;
2. Să implice reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-urilor și reprezentanții societății civile în elaborarea de recomandări de politici și măsuri de combatere a discriminării.
3. Să promoveze combaterea practicilor de discriminare care vizează imigranții în 5 domenii ale drepturilor civile: educație, muncă, locuințe, sănătate, bunuri și servicii, prin activități de formare și informare;
4. Conștientizarea autorităților publice, a angajatorilor, a societății civile și a imigranților cu privire la respectarea drepturile omului prin rularea unei campanii anti-discriminare la nivel European.
Dintre activitățile planificate să fie implementate amintim:
1. Constituirea echipelor de implementare a proiectului la nivel național, în fiecare țară parteneră (Fiecare organizație parteneră are responsabilitatea de a organiza mai multe întâlniri la nivel local, în vederea constituirii echipei de implementare a proiectului, pentru a identifica resursele disponibile la nivel de organizație, în scopul de a îndeplini cu succes toate sarcinile din cadrul proiectului. Pe parcursul acestei prime activitate vom selecta de asemea și participanții la activitățile de proiect, cât și reprezentanții ce vor lua parte la vizita europeană pregătitoare);
2. Vizită de pregătire (Pe parcursul a 2 zile lucrătoare, 2 reprezentanți din fiecare țară parteneră se vor întâlni pentru a discuta în detaliu toate aspectele referitoare la implementarea proiectului. Acum vor fi luate în discuție detalii legate de crearea de pagini web a proiectului, despre cursul de formare –suport de curs, metode de selecție și evaluare, despre crearea de materialelor de promovare și asigurarea vizibilității, etc. De asemenea, vom discuta despre alocarea corespunzătoare a resurselor financiare pentru fiecare etapă a proiectului, asigurarea cofinanțării și metodele de evaluare care urmează să fie utilizate în fiecare etapă).
3. Realizarea paginii web a proiectului (Unul dintre cele mai importante instrumente utilizate pentru a asigura o vizibilitatea activităților și replicarea rezultatelor este pagina web a proiectului. Aceasta va fi dezvoltată de o companie profesionistă in concordanta cu ceea ce vor decide partenerii în timpul întâlnirii pregătitoare. Pagina web va conține informații despre proiect,programul Europa pentru cetățeni, instrumente legate de managementul de proiect, informații cu privire la politicile de imigrare în Europa, un forum, galerii foto, o secțiune de download care conține toate rezultatele proiectului, etc.);
4. Realizarea și multiplicarea materialelor promotionale (Echipa de implementare trebuie să dezvolte și să imprime materiale promoționale și de asigurare a vizibilității: 600 afise, 3000 pliante, 6 bannere, 600 mape de informare, 600 de tricouri personalizare, etc);
5. Cercetare europeană în fiecare țară parteneră cu privire la situația imigranților și a reprezentanților minorităților naționale și a respectării drepturilor civile ale acestora (Cercetarea propusă va furniza date utile în domeniul respectării drepturilor civile ale din țările participante. Pe baza acestui raport de cercetare echipa de implementare va formula recomandări pentru politici și măsuri de combatere a discriminării ce vor fi înaintatte factorilor abilități la nivel european, în speță Comisia Europeană.);
6. Implementarea unui curs de formare pe tema combaterii discriminării și a promovării drepturilor civile ale imigranților și a reprezentanților minorităților naționale (Pe parcursul a 5 zile de activități, in Dr. Tr. Severin, 4 reprezentanți din fiecare organizație parteneră au șansa de a se întâlni și de a învăța despre practicile anti-discriminare în 5 domenii ale drepturilor civile: educație, muncă, locuințe, sănătate, bunuri și servicii. Cursul de formare se adresează reprezentanților societății civile, ONG-urilor ce lucrează în domeniul protecției drepturilor omului, factorilor de decizie și societății civile în ansamblu);
7. Ateliere de lucru în toate țările partenere, în scopul de a răspândi cunoștințele dobândite în cursul TC anterioare cu privire la temele: protecția drepturilor omului, practicile antidiscriminatorii, etc (anterior activității din România, participanții la cursul de formare au responsabilitatea de a organiza minim două activități de diseminare a informațiilor acumulate pe parcursul cursului de instruire. Aceste activități se vor derula în fiecare țară parteneră, cu sprijinul organizațiilor ce fac parte din consorțiul ce implementează proiectul ”All Equall”).
8. Vizită de studiu în Italia pentru a împărtăși și analiza celor mai bune practici în domeniul protecției imigranților în Italia. Participanții vor vizita un centru de imigranți, se vor organiza întâlniri cu specialiști și va fi analizat modul în care abordează guvernul Italian problema migranților, modul în care drepturile civile le sunt respectate și care sunt cele mai bune practici în domeniul antidiscriminării.
9. Campanie publică de constientizare împotriva discriminării în fiecare țară parteneră (În cele 6 țări partenere, vor avea loc evenimente de informare locale, pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la respectarea drepturilor civile ale migranților și a reprezentanților minorităților. Fiecare partener va organiza activități în funcție de specificul local și de posibilități (întâlniri la nivel local și regional între factori de decizie, dezbateri, activități stradale, afișarea și distribuirea de materiale informative, emisiuni TV, etc.), cel mai important lucru fiind faptul ca evenimentele să fie organizate consecutiv în jurul Zilei Internaționale a migranților și să aiba vizibilitate și impact la nivelul comunităților locale.).
10. Întâlnire de evaluare a proiectului (Doi reprezentanți din partea fiecărui partener vor participa la o reuniune de evaluare în Portugalia, în scopul de a verifica dacă obiectivele proiectului au fost atinse sau nu, dacă proiectul a fost un succes sau nu. In timpul reuniunii o va fi organizată și o conferință de presă pentru a asigura o mai mare vizibilitate a proiectului și a programului și de a disemina rezultatele proiectului. Deasemenea, pe parcursul întâlnirii partenerii vor gandi posibile activități de valorizare a rezultatelor proiectului și de follow-up.)
Proiectul ce se deruleaza in perioada Decembrie 2016 -Noiembrie 2017 este finanțat de Comisia Europeana prin intermediul programului Europa pentru Cetateni, actiunea 2.3 -Proiecte ale societatii civile