Logo DJSTÎn prim planul vieţii de liceean, alături de activităţile cu caracter stric educativ proiectate de sistemul de educaţie formală, se regăsesc, sau ar trebui să se regăsească, activităţi cu caracter recreativ, activităţi de implicare responsabilă în viaţă comunităţilor, sau activităţi de educaţie non formală –toate acestea accesibile tinerilor prin intermediul unor activităţi bine determinate, cu un scop şi obiective clar determinate. Într-un cuvânt, prin intermediul a diferite proiecte. Cel mai adesea însă, din nefericire, aceste proiecte sunt planificate şi implementate de adulţi, cadre didactice în respectivele licee, care, de cele mai multe ori proiectează aceste activităţi destinate tinerilor adolescenţi fără a ţine seama de nevoile exprimate de ei, fără a îî implica în funcţie de aspiraţiile, experienţa sau voinţa liber exprimată. Ca urmare, activităţi din cele mai diverse, de la activităţi de formare, tabere sau activităţi de voluntariat în folosul comunităţii, într-un stil pompieristic caracteristic unui sistem educaţional învechit îşi fac prezenţa fără a-şi pune însă amprenta asupra celor cărora le sunt destinate –tinerii.
Reticenţi la acţiuni în care nu se regăsesc pe deplin, nu reuşesc să îşi găsească locul sau nu le corespund propriilor nevoi, tinerii preferă să nu se implice, sau să o facă doar într-un mod superficial. Urmarea, resurse financiare, umane şi temporale irosite.
Soluţia cea mai fiabilă ar fi, implicarea tinerilor în toate stagiile realizării unei activităţi pentru tineri: de la planificare, identificarea posibilităţilor de finanţare şi a partenerilor până la implementare. Dar, din pacate, nu foarte mulţi tineri dispun de cunoştinţele necesare implicării în mod activ în proiectarea şi implementarea unor activităţi care îi privesc în mod direct. Cei care se implică cel mai adesea în astfel de acţiuni sunt, în marea majoritate membrii ai unor organizaţii neguvernamentale, şi, cunosţinţele şi abilităţile care le permit să îşi proiecteze în realitate dorinţa de acţiune le+au fost furnizate de diversele activităţi derulate în cadrul acestor organizaţii. Din păcate însă, înfiinţarea unor noi organizaţii este un proces laborios şi de durată, care ii descurajează cel mai adesea pe doritorii în a-şi organiza un cadru legal prin intermediul căruia să îşi îndeplinească ideile de proiecte. Descurajaţi poate, unii dintre ei aleg să nu se mai implice deloc.
Realitatea ne arată însă că, în România zilelor noastre, chiar si fără a face parte dintr-un cadru organizat cum este o organizaţie de tineret, tinerii care au iniţiativă sunt sprijiniţi. Şi amintim aici programul Erasmus+, care prin toate componentele sale furnizează tinerilor resursele financiare şi cadrul necesar prin care îşi pot proiecta diferite activităţi, precum şi alte tipuri de finanţări din cele mai variate: Be the Change, Young Ventura, Disney Minnie Grants, etc.
Însă, pentru a putea accesa aceste programe, este necesară stăpânirea unui minim de cunoştinţe în domeniul managementului unui proiect. Acesta este motivul pentru care ne-am decis să organizăm acest proiect: să îi sprijinim pe tinerii cu iniţiativă să îşi proiecteze în realitate propriile idei de acţiune, fără a fi necesar să fie parte întegrantă a unei organizaţii de tineret.
Scopul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor tinerilor de a oferi diferite tipuri de servicii de care să beneficieze comunitatea şi ei înşişi, pentru mai buna lor integrare socio-profesională.
Obiective:
O1: Să dezvoltăm abilităţi de derulare a serviciilor în folosul comunităţii pentru o mai bună integrare socio-profesională a unui grup de 15 tineri cu vârsta intre 14-35 ani.
O2: Să dezvoltăm capacitatea de a lucra în proiecte europene la 15 tineri voluntari cu vârsta cu între 14-35 ani, pe parcursul proiectului.
O3: Să creştem capacitatea organizaţiei de a lucra cu voluntari.
Activitati propuse:
• Întâlnirea echipei de proiect în vederea discutării activităţilor ce urmează a fi desfăşurate conform programului stabilit.
• Popularizarea acţiunii în scopul atragerii persoanelor interesate de tema proiectului.
• Selectarea grupului de 15 tineri care vor fi implicaţi în proiect pe bază de CV-uri, chestionare şi focus-grupuri.
• Organizarea cursului de formare a abilităţilor de a desfăşura activităţi în folosul comunităţii.
• Concurs de proiecte pe echipe în cadrul cărora tinerii vor aplica achiziţiile de la cursuri.
• Realizarea unui ghid de bune practici in domeniul activitatilor de voluntariat si a managementului de proiect
• Monitorizarea permanentă a activităţilor în scopul obţinerii unui feed-back continuu necesar reglării demersurilor desfăşurate.
• Diseminarea rezultatelor proiectului cu scopul promovării exemplelor de bună practică.
• Evaluarea continuă şi formativă.

Proiectul finantat de catre Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedinti se deruleaza in perioada 10 Iunie – 1 Septembrie 2015.