Logo DJSTDirecția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți derulează în parteneriat cu Asociația Mod of Life Tabăra Națională de istorie –Viața în castrul roman Drobeta, cu finanțarea Ministerului Tineretului și Sportului. Activitățile ce se adresează unui număr de 50 de tineri cu vârste între 8-18 ani sunt prevăzute a se derula în perioada 16-22.07.2015.
Activităţile în aer liber, petrecerea timpului liber în natură nu mai sunt din păcate de actualitate pentru tinerii din ziua de azi, tineri ce preferă un stil de viaţă nu foarte activ, preferă să îşi petreacă timpul liber în faţa computerului sau a TV-ului. În acest fel, se deteriorează din ce în ce mai mult sentimentul de apropiere faţă de valorile tradiţionale românesti, tinerii adoptând din ce în ce mai mult un stil de viaţă împrumutat din serialele ocicidentale mult mediatizate pe posturile TV. Tinerii din ziua de azi încep să uite istoria naţională, locurile şi evenimentele ce ne-au consacrat ca popor, ca entitate vorbitoare de limbă latină, complăcându-se într-un fenomen de pauperizare culturală ce începe să ia amploare din ce în ce mai mult. Drobeta Turnu Severin şi implicit judeţul Mehedinţi este un loc încărcat de istorie ce „musteşte” la tot pasul de clădiri cu încărcătură istorică, monumente şi relicve ale civilizatiilor străvechi, care parcă plâng să le fie descoperită povestea...
Prin prezenta tabără se doreşte apropierea tinerilor de identitatea noastră naţională, de originile noastre ca popor român concomitent cu petrecerea timpului în aer liber şi dezvoltarea unor deprinderi motrice. O altă ţintă a acestei tabere este cunoaşterea vieţii civilizaţiei dace şi romane la graniţele provinciei Dacia, felul în care îşi duceau traiul cotidian, cum se întreceau barbaţii romani în competiţii sportive.
Tabăra de istorie îşi propune să dinamizeze turismul şcolar mehedinţean prin lansarea unei oferte deosebite, aceea a taberei de istorie. Această tabără are ca scop popularizarea în rândul tinerilor obiectivele turistice cu valoare istorică din judeţul Mehedinţi precum şi dezvoltarea în rândul tinerilor interesul pentru studiul istoriei.

Pornind de la obiectivele propuse ne aşteptăm ca prin această tabără naţională tinerii să cunoască principalele monumente istorice şi naturale din zonă, precum şi potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi.

Sperăm că prin această tabără naţională de istorie să se dezvolte în rândul tinerilor abilităţi în înţelegerea unor fenomene istorice dar şi formarea unor competenţe care să genereze un comportament responsabil faţă de ocrotirea monumentelor istorice şi naturale.

Pe parcursul a 6 zile de tabără tinerii vor putea să participe la excursii la siturile istorice din zona Drobeta Turnu Severin, vor fi organizate cursuri tematice legate de formarea poporului român, istorie tracică, razboaiele purtate în această zonă între daci şi romani, vor fi deasemenea organizate jocuri de teambuilding care să fie legate de aspecte din viaţa dacilor şi romanilor din acele timpuri. La sfârşitul seriei, tinerii se vor întrece în diferite competiţii specifice, precum, trasul la ţintă cu arcul, aruncarea suliţei.

Obiectivele proiectului

1) Popularizarea în rândul tinerilor a principalelor obiective istorice şi turistice din zona Castrului roman Drobeta;

2) Instruirea unui număr de 100 de tineri cu privire la istoria vieţii populaţiei daco-romane în cadrul Castrului roman Drobeta;

3) Stimularea interesului unui număr de 100 tineri participanţi faţă de importanta şi frumuseţea monumentele istorice din judeţul Mehedinţi, prin activităţi cu caracter turistic;

4) Dezvoltarea deprinderilor motrice utilitar aplicative la un număr de 100 de tineri participanţi ;

Activitățile taberei cuprind:
•             curs de istorie
•             viaţa civilizaţiei dace în cadrul Castrului roman Drobeta
•             viaţa civilizaţiei romane în cadrul Castrului roman Drobeta
•             drumeții la obiective turistice din judeţul Mehedinţi
•             activități sportive (întreceri sportive între daci şi romani)

Tabăra se va desfăsura pe durata a 6 zile. Participanţii vor fi iniţiati în istoria civilizaţiei daco-romane în cadrul Castrului roman Drobeta, turism la obiective turistice din judeţul Mehedinţi (castrul roman Drobeta; Piciorul podului lui Apollodor din Damasc, Cetatea Medievală a Severinului, Castelul de Apă ctictorie a lui Carol I; Hidrocentrala Porţilor de Fier, Mănăstirea Sfânta Ana, Mănăstirea Vodiţa, Croazieră pe Dunare, etc), jocuri sportive din vremea dacilor şi romanilor (tras cu arcul, arcuncarea suliţei, aruncarea discului, lupte libere, etc).

Se doreşte apropierea tinerilor de originile noastre ca popor român, concomitent cu petrecerea timpului în aer liber şi dezvoltarea unor deprinderi motrice utilitar aplicative (târâre, căţărare, echilibru, etc). O altă ţintă a acestei tabere este cunoaşterea obiectivelor turistice din judeţul Mehedinţi, monumente vechi încărcate de istorie şi care sunt reprezentative în ceea ce priveşte formarea noastră ca popor român.

Deoarece activităţile din oferta noastră necesită efort fizic toţi participanţii trebuie să aibă acordul scris al medicului de familie.

Cazarea participanţilor se va efactua în Drobeta Turnu Severin, în camere renovate, având toate utilităţile necesare, conexiune internet, televizor în cameră, baie proprie, etc, iar masa va fi asigurată în cadrul restaurantului DJTS Mehedinţi, care va pregati mancarea tinerilor în bucataria proprie a restaurantului, bucatarie modern utilată şi având toate avizele sanitare în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

Detalii legate de procedura de selecție a participanților și informatii legate de program se regasesc pe site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mehedinți.