Logo TINEriProblema la care vrea să răspundă proiectul „TINEri” este lipsa informării permanente a tinerilor cu privire la puncte de interes general dar si subiecte ce ii vizeaza cu precadere. De asemenea tinerii cu idei, opinii sau atitudini nu au un cadru adecvat pentru a se exprima, cadru cu un impact deosebit asupra acestora. Proiectul de faţă urmăreşte să răspundă chiar acestor probleme.
Publicaţia „Tineri”, editată în format A3, de zece pagini, va cuprinde articole redactate de tinerii din judeţul Mehedinţi. Temele vor fi diverse: de la viaţa publică, problemele tinerilor, economie, administraţie, învăţământ, probleme sociale, sport, reportaje, până la diverse probleme de actualitate.
Un aspect important îl constituie faptul că această publicaţie va fi realizată şi în format electronic (Newsletter). În aceste formate, pe hârtie şi suport electronic, pubicaţia va fi distribuită atât tinerilor din judeţul Mehedinţi, cât şi altor instituţii (administrative sau de învăţământ), organizaţii de la nivel naţional sau internaţional.
De asemenea va fi distribuit un număr de publicaţii către bibliotecile din judeţ.
Scopul proiectului il constituie informarea tinerilor din municipiu pe probleme care îi vizează în mod deosebit.
Obiectivele proiectului sunt:
  • Crearea unei culturi în rândul tinerilor de a-şi manifsta liber opiniile şi de a se implica în viaţa comunitară.
  • Dezvoltarea creativităţii şi sprijinirea tinerilor cu aptitudini.
  • Realizarea, tiparirea si distribuirea unui ziar pentru tinerii din municipiu.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, proiectul, urmăreşte organizarea urmatoarelor activităţi:
•          Întâlnirea echipei de proiect în vederea discutării activităţilor ce urmează a fi desfăşurate conform programului stabilit.
•          Mediatizarea proiectului
•          Strângere articole (lunar între 1şi 20 ale lunii anterioare pentru care se publică numărul)
•          Realizarea (tehnoredactarea publicaţiei în perioada 20-25 ale lunii)
•          Distribuirea către tinerii mehedinţeni între 25-31, 1-5 ale lunii corespunzătoare a numărului publicat.
•          Distribuirea în format electronic (pe internet) şi prin poştă către celălalte instituţii, biblioteci, O.N.G.-uri.
•          Monitorizarea permanentă a activităţilor în scopul obţinerii unui feed-back continuu necesar reglării demersurilor desfăşurate.
•          Diseminarea rezultatelor proiectului cu scopul promovării exemplelor de bună practică.
•          Evaluarea continuă şi formativă.
Proiectul este finantat de catre DJT Mehedinti.