Logo Radio YOUthRadio YOUth” este un proiect dezvoltat in cadrul actiunii 1.2 a programului Tineret in Actiune ce vizează crearea unui post radio ce va emite online prin intermediul spatiului virtual oferit de internet. Acest proces, ce constă în principal în activitati de organizare, participare activa şi comunicare le va permite tinerilor să se autodezvolte prin dobândirea de competenţe utile la nivel profesional şi profesional. Este aşteptat deasemenea un impact deosebit la nivelul comunităţilor locale, îndeosebi a tinerilor. Abordarea educaţională folosită se va baza pe metode specifice educaţiei non-formale, în special învăţarea experienţială, învăţarea prin cooperare şi participare activă.

Tinerii ce vor lua parte la activităţile proiectului vor avea vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani. Durata totala a proiectului va fi de 12 luni (Ianuarie -Decembrie 2014). Primele două luni vor fi dedicate activităţilor de pregătire, restul fiind rezervate implementării acţiunilor prevăzute in cadrul proiectului (gen : dezvoltarea paginii web a proiectului, crearea radioului online, dezvoltarea si pregatirea emisiunilor radio, etc), asigurării vizibilităţii, valorizării rezultatelor şi evaluării.

Scopul proiectului:

Dezvoltare unui post de radio online in intregime gestionat de tineri care va emite informatii relevante pentru tineri si activitatile de tineret.

Obiectivele proiectului sunt :

-să faciliteze procesul de integrare europeană şi dialogul intercultural ;

-să creeze un spaţiu unde tinerii să îşi poată exprima în mod liber şi creativ ideile şi opiniile referitoare la problemele Europene actuale ;

-să ofere tinerilor o alternativă de a petrece timpul liber;

-să furnizeze tinerilor oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală prin dobândirea de priceperi şi capacităţi ce vor putea fi ulterior folosite pe piaţa muncii;

-să promoveze cetăţenia activă şi participarea tinerilor.

Proiectul este implementat de Asociatia Mod of Life din Drobeta Turnu Severin, in parteneriat cu Associazione Culturale Link din Italia si European Young Entrepreneurs din Spania in perioada 01.01-30.12.2014.

Mai multe detalii legate de proiect si activitatile proiectului se regasesc pe pagina web : www.radio-youth.eu