În perioada decembrie 2019 -august 2020 Asociația Mod of Life derulează proiectul ”Pentru o Dunăre cu apele curate”, un proiect are drept scop creşterea gradului de informare, educarea şi sensibilizarea publicului larg în privinţa problemelor legate de poluarea cu plastic a apelor Dunarii, semnificaţia diversităţii biologice şi importanţa colectarii separate și a reciclării în 14 comunități rurale din județul Mehedinți.

Proiectul ”Pentru o Dunare cu apele curate” face parte din programul Cu apele curate implementat cu sprijinul Lidl România. Programul reprezintă un apel la implicare în combaterea și prevenirea poluării cu plastic a apelor Dunării, adresat membrilor comunităților și autorităților publice din localitățile dunărene.

Proiectul va derula acțiuni specifice în următoarele comunități rurale riverane Dunării din județul Mehedinți: Eșelnița, Șimian, Hinova, Ostrovul Corbului, Batoți, Vrancea, Crivina, Țigănași, Ostrovul Mare, Gogoșu, Gruia, Pristol, Gârla Mare, Salcia.

Context:

Conform raportului publicat de PlasticsEurope, în 2016 au fost produse 335 de milioane de tone de plastic la nivel mondial. Cu toate că în ultimii 10 ani rata de reciclare a deșeurilor din plastic a crescut cu aproximativ 80%, din totalul deșeurilor plastice produse, doar 9% au fost reciclate, 12% au fost incinerate şi 79% s-au acumulat în gropi de gunoi sau în mediul natural, inclusiv in ape.

După 100 de ani de la introducerea sa în consum, acest material este preferat de tot mai multă lume și se estimează că producția va exploda în următorul deceniu și datorită creșterilor demografice: se estimează că în 2025 se vor produce 500 de milioane de tone de plastic anual. Nu doar oamenii sunt afectați de poluare - plasticul ucide în jur de 100 de mii de vietăți marine pe an. Deși biodegradabile, aceste gunoaie au o rată de descompunere foarte mare - între 50 și 600 de ani, în funcție de material. Experimentele au arătat că particulele microplastice, provenite din tot felul de plastice care ajung în ape şi sunt în concentraţie mai mare în apele puţin adânci de lângă coaste, afectează dezvoltarea peştilor încă din stadiul larvar. Sunt cu 15% mai puţini, mai puţin apţi să scape de prădători, ceea ce duce la reducerea şanselor de supravieţuire, şi, în plus, sunt semnificativ mai mici.

Obiectivele proiectului:

Creșterea nivelului de educare a populației din mediul rural cu privire la necesitatea adoptării unui comportament responsabil în privința gestionarii deșeurilor de material plastic;

Promovarea educației pentru mediu la nivel rural, prin asigurarea unui complex de resurse umane, informaționale și metodologice pentru locuitorii din 14 comunități rurale în Mehedinți, în vederea dezvoltării unui management integrat al deșeurilor din material plastic la nivel local;

Crearea unui model participativ de planificare locală a managementului gestionarii deșeurilor din material plastic;

Dezvoltarea de competenţe și atitutini prin care membrii comunităților locale rurale să poată contribui la reducerea poluării cu plastic a apelor Dunării.

Principalele activități din proiect

Cartografierea situatiei actuale a poluarii malurilor Dunarii din judetul Mehedinti, pe teritoriul administrativ al celor 14 comunitati vizate de proiect;

Identificarea partenerilor locali și instruirea acestora în advocacy, organizare comunitară, managementul deșeurilor 

Organizarea de focus grupuri locale pentru identificarea de solutii pentru poluarea cu plastic a apelor Dunarii;

Realizarea unui grup de lucru cu personal specializat in ape, curatenie si legislatie, pentru definirea unei strategii de combatere a poluarii cu plastic a apelor Dunarii pe raza administrativa a Judetului Mehedinti.

Campanie de informare în cele 14 comunitati privind informarea populației cu privire la cele mai bune practici cu privire la gestionarea deșeurilor, efectele plasticului asupra ecositemului Dunarii si a colectarii selective

Minim 14 acțiuni de igienizare a malurilor Dunării de Ziua Internațională a Mediului și Ziua Dunării

Minim 14 activități educative adresate copiilor

Elaborarea Ghidului pentru "Cetăţeni responsabili"

Activităţi minore de investiţii în vederea soluţionării problemelor ecologice comune (amplasare de pubele, mici amenajari, etc).

Beneficiari direcți:

10 autoritati publice locale rurale din judetul Mehedinti;

10 scoli din mediul rural din județul Mehedinți;

2 ONG-uri de mediu;

14 responsabili locali pentru gestionarea deșeurilor;

20 de cadre didactice din mediul rural;

180 de elevi din mediul rural;

1400 locuitori din zona rurala.

Beneficiari indirecți:

70.000 locuitori ai comunelor in care se vor desfășura activitățile proiectului care vor intra în contact cu informațiile distribuite în cadrul campaniei de informare;

5000 de vizitatori ai paginii web a proiectului și a paginilor Facebook și Instagram ale proiectului ce vor lua contact cu mesajele „FĂRĂ PLASTIC” și „PENTRU O DUNĂRE CU APELE CURATE”;

Publicul general.

Mai multe informații puteți găsi pe pagina web a proiectului: www.dunarea-curata.ro