AAAIn perioada 1 Decembrie 2017 -28 Februarie 2019 Asociatia Mod of Life deruleaza proiectul „The Holocaust in the Balkans -Research, Education, Remembrance”, finantat de Comisia Europeana prin intermediul programului Europa pentru Cetateni, Componenta 1 - Memorie istorică europeană.

Obiectivul general al proiectului consta in a rememora Holocaustul, in mod special prin explorarea aspectelor comune la nivel european (avand ca punct de plecare zona Balcanilor) favorizand discutia unor provocari Europene actuale precum si holocaustul ca si eveniment european ce defineste valori precum diversitatea, toleranta si respectul fata de drepturile omului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

-sa introduca participantii in aspecte legate de istoria Holocaustului cu focus pe istoria si experienta diferitelor grupuri etnice care au fost conduse la moarte sau a caror viata s-a schimbat radical sub persecutarea nazista in regiunea Balcanilor;

-sa colecteze si sa furnizeze informatii despre religia iudaica, alte grupuri religioase persecutate sub regimul nazist, grupuri etnice executate, persoane cu dizabilitati, precum si despre cei executati datorita orientarii sexuale;

-sensibilizarea cetatenilor europeni cu privire la comemorarea Holocaustului;

-schimbul de bune practici, strategii si metode educationale folosite in educatia cu privire la Holocaust si genocidul evreilor si a romilor sub regimul nazist.

Prin intermediul unor serii de evenimente publice in Romania, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Croatia si Grecia, experti internationali vor prezenta si discuta aspecte comune ale holocaustului in europa, cercetare, comemorare, educatia cu privire la evenimentele istorice, precum si provocarile europene intampinate in lupta impotriva intolerantei, anti-semitismului, anti-gipsismului, xenofobia, etc.

In plus, activitatile proiectului vizeaza si producerea de materiale educationale si prezentari online, materiale ce vor fi distribuite gratuit pe parcursul activitatilor proiectului.

Dintre activitățile planificate să fie implementate amintim:

1. Constituirea echipelor de implementare a proiectului la nivel național, în fiecare țară parteneră (Fiecare organizație parteneră are responsabilitatea de a organiza mai multe întâlniri la nivel local, în vederea constituirii echipei de implementare a proiectului, pentru a identifica resursele disponibile la nivel de organizație, în scopul de a îndeplini cu succes toate sarcinile din cadrul proiectului. Pe parcursul acestei prime activitate vom selecta de asemea și participanții la activitățile de proiect, cât și reprezentanții ce vor lua parte la vizita europeană pregătitoare);

2. Vizită de pregătire (Pe parcursul a 2 zile lucrătoare, 2 reprezentanți din fiecare țară parteneră se vor întâlni pentru a discuta în detaliu toate aspectele referitoare la implementarea proiectului. Acum vor fi luate în discuție detalii legate de crearea de pagini web a proiectului, despre cursul de formare –suport de curs, metode de selecție și evaluare, despre crearea de materialelor de promovare și asigurarea vizibilității, etc. De asemenea, vom discuta despre alocarea corespunzătoare a resurselor financiare pentru fiecare etapă a proiectului, asigurarea cofinanțării și metodele de evaluare care urmează să fie utilizate în fiecare etapă).

3. Cercetare europeană în fiecare țară parteneră

Pe parcursul a 4 luni, fiecare organizatie parteneră din consorțiu va fi implicată în organizarea unei cercetări ce va aborda următoarele teme:

• Segregarea evrelori: era necesar?

• Ce ar trebui să știe oamenii despre acest eveniment?

• Examinarea cărților și a filmelor care au explorat Holocaustul.

• Leadership în timpul holocaustului în perioada cuprinsă între 1933 până în 1939.

• Ce alte evenimente mondiale au avut loc în timpul Holocaustului?

• Ghetourile

• Taberele de concentrare

• Criminali de război ai Holocaustului

• Lecții învățate din Holocaust

• Lucruri de artă, Artă furate, Poezie, Literatură și Muzică a Holocaustului

• Muzee și monumente

• Persoane strămutate și refugiați

• Unitățile de ucidere (Einsatzgruppen)

Rezultatele cercetării vor fi colectate și compilate într-un produs final - ghid pentru Holocaust în Balcani. De asemenea, imaginile și informațiile colectate în această etapă vor fi folosite pentru expoziții din fiecare țară parteneră.

6.Eveniment european numărul 1 –Grecia

Scopul evenimentului este de a permite participanților să înțeleagă mai profund istoria și cultura evreilor din Grecia înainte de Holocaust, diversitatea culturală a Europei și amploarea tragediei Holocaustului. Profesorii de istorie din Grecia vor împărtăși experiența lor cu elevii din școli. Reprezentanții mass-media vor fi prezenți și vor informa despre eveniment. Evenimentul va începe cu o introducere în cultura și religia evreiască. Apoi, un tur extins al Ghetourilor si întâlniri cu reprezentanți ai comunității evreiesti sunt prevăzute. Evenimentul va culmina cu o masă rotundă la care vor lua parte reprezentanti ai autorităților locale, membrii comunității evreiești si ai ONG-urilor active in domeniu.

7. Eveniment european numărul 2 –Croatia

Scopul evenimentului este de a permite participanților să înțeleagă mai profund istoria și cultura evreilor din Croatia înainte de Holocaust, diversitatea culturală a Europei și amploarea tragediei Holocaustului. Profesorii de istorie din a vor împărtăși experiența lor cu elevii din școli. Reprezentanții mass-media vor fi prezenți și vor informa despre eveniment. Evenimentul va începe cu o introducere în cultura și religia evreiască. Apoi, un tur extins al lagarelor de exterminare din Kerestinec, Jadovno, Metajna și Slana si întâlniri cu reprezentanți ai comunității evreiesti sunt prevăzute. Evenimentul va culmina cu o masă rotundă la care vor lua parte reprezentanti ai autorităților locale, membrii comunității evreiești si ai ONG-urilor active in domeniu.

8. Eveniment european numărul 3 –Macedonia

Scopul evenimentului este de a permite participanților să înțeleagă mai profund istoria și cultura evreilor din Macedonia înainte de Holocaust, diversitatea culturală a Europei și amploarea tragediei Holocaustului. Profesorii de istorie din a vor împărtăși experiența lor cu elevii din școli. Reprezentanții mass-media vor fi prezenți și vor informa despre eveniment. Evenimentul va începe cu o introducere în cultura și religia evreiască. Apoi, un tur extins al Memorialului Holocaustului Evreilor din Macedonia si întâlniri cu reprezentanți ai comunității evreiesti sunt prevăzute. Evenimentul va culmina cu o masă rotundă la care vor lua parte reprezentanti ai autorităților locale, membrii comunității evreiești si ai ONG-urilor active in domeniu.

9. Eveniment european numărul 4 –Serbia

Scopul evenimentului este de a permite participanților să înțeleagă mai profund istoria și cultura evreilor din Serbia înainte de Holocaust, diversitatea culturală a Europei și amploarea tragediei Holocaustului. Profesorii de istorie din a vor împărtăși experiența lor cu elevii din școli. Reprezentanții mass-media vor fi prezenți și vor informa despre eveniment. Evenimentul va începe cu o introducere în cultura și religia evreiască. Apoi, un tur extins al lagarelor de concentrare Sajmište, Banjica si Crveni Krst precum si întâlniri cu reprezentanți ai comunității evreiesti sunt prevăzute. Evenimentul va culmina cu o masă rotundă la care vor lua parte reprezentanti ai autorităților locale, membrii comunității evreiești si ai ONG-urilor active in domeniu.

10. Eveniment european numărul 5 –Bulgaria

Scopul evenimentului este de a permite participanților să înțeleagă mai profund istoria și cultura evreilor din Bulgaria înainte de Holocaust, diversitatea culturală a Europei și amploarea tragediei Holocaustului. Profesorii de istorie din a vor împărtăși experiența lor cu elevii din școli. Reprezentanții mass-media vor fi prezenți și vor informa despre eveniment. Evenimentul va începe cu o introducere în cultura și religia evreiască. Apoi, un tur extins al Sinagogii din si a Muzeului de Istorie (care pastreaza obiecte, fotografii si documente legate de cultura si istoria evreilor din Bulgaria) precum si întâlniri cu reprezentanți ai comunității evreiesti sunt prevăzute. Evenimentul va culmina cu o masă rotundă la care vor lua parte reprezentanti ai autorităților locale, membrii comunității evreiești si ai ONG-urilor active in domeniu.

11. Eveniment european numărul 6 –Romania

Scopul evenimentului este de a permite participanților să înțeleagă mai profund istoria și cultura evreilor din Romania înainte de Holocaust, diversitatea culturală a Europei și amploarea tragediei Holocaustului. Profesorii de istorie din a vor împărtăși experiența lor cu elevii din școli. Reprezentanții mass-media vor fi prezenți și vor informa despre eveniment. Evenimentul va începe cu o introducere în cultura și religia evreiască. Apoi, un tur extins al Muzeului de istorie al comunitatii evreiesti din Bucuresti, Memorialul Holocaustului, Marea sinagoga si Muzeul Holocaustului, teatrul evreiesc si Templul Coral, Sinagoga Jeshuah Tova precum si întâlniri cu reprezentanți ai comunității evreiesti sunt prevăzute. Evenimentul va culmina cu o masă rotundă la care vor lua parte reprezentanti ai autorităților locale, membrii comunității evreiești si ai ONG-urilor active in domeniu.

12. Realizarea de materiale educationale despre viata, cultura si istoria comunitatii evreiesti inainte de razboi

Materialele educaționale vor fi disponibile pentru utilizare online, ca și cărți ce vor putea fi descarcate cu titlu gratuit si utilizate de cadre didactice, instructori, ONG-uri, precum si in varianta tiparita. Materialele se vor concentra pe victimele evreilor din țările balcanice, uciși în lagărele de concentrare, prezentând viața comunitații evreiețti dinainte de război în 6 țări, Holocaustul și consecințele sale devastatoare.

Materialele educaționale vor combina limbajul vizual al romanelor grafice, fotografiilor și documentelor istorice, mărturiilor și altor materiale.

13. Celebrarea Zilei internationale a Holocaustului

Scopul evenimentului este de a comemora Ziua Internațională a Holocaustului pe o scară foarte largă, consecutiv in cele 6 tari partenere la proiect. Acest eveniment va avea loc pe 27 iunie și va include interviuri, concursuri, evenimente stradale, etc.

Proiectul se derulează in perioada decembrie 2017 –februarie 2019 in parteneriat cu urmatoarele organizatii: "Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley" din Bulgaria, Youth Initiative "I want! I can!" din Serbia, Delta Youth din Grecia, Organization for Social Innovation "ARNO" din Macedonia si Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek din Croatia. Asociatia Mod of Life din Romania este lider de parteneriat.