Logo ACTECProiectul ACTEC - ACTive European Citizenship –through cooperation and information, (finantat prin acțiunea 1.2.2 a programului Europa pentru cetățeni) a fost imaginat in vederea dezvoltarii conceptului de cetatenie europeana activa.

Programele europene de finantare, cum ar fi Europa pentru Cetateni au anumite caracteristici ce merita luate în considerare. Criteriile de eligibilitate, prioritățile programului, metodele și strategiile de învățare, metodele de evaluare sunt informatii ce trebuiesc aprofundate in detaliu de catre organizatiile ce doresc sa aplice pentru a beneficia de un grant European.  ACTEC va interveni in aceasta faza in vederea diseminarii acestor informatii „tehnice” incercand sa demonstreze faptul ca orice entitate interesata poate sa aplice si sa implementeze astfel de proiecte europene.

Deși exista numeroase oportunități europene destinate sa promoveze spiritului de inițiativă al cetatenilor sau al organizatiilor, cele mai multe dintre ele le sunt inaccesibile din cauza lipsei de informatie pertinenta sau instrumentelor necesare implementarii unor astfel de proiecte care sa promoveze cetatenia activa. Scopul nostru este sa cream o cale de acces care sa le permita tuturor tipurilor de organizații sa ia parte la dezvoltarea cetățeniei active prin dezvoltarea de proiecte la nivel european. În acest sens, proiectul ACTEC va disemina cunoștințe și instrumente de cooperare transnațională europeană, cu focalizare pe programul Europa pentru cetățeni. Una dintre prioritățile proiectului este sa permita entităților locale ce nu dispun de experiență în acest domeniu sa dobandeasca cunoștințe, informatii și instrumente cu privire la programul Europa pentru Cetateni .

Obiectivele proiectului:

1. Sa sprijine entitatile locale fara experienta in derularea de proiecte transnationale in procesul de dezvoltare de proiecte europene, in special in cadrul programului Europa pentru Cetateni;
2. Sa disemineze informatii despre programul Europa pentru Cetateni in randul publicului larg, in special catre organizatii locale fara experienta in implementarea de proiecte europene;
3. Sa promoveze  cetatenia activa, valorile si cultura la nivel local, prin campanii de informare.

ACTEC se adreseaza entităților care nu sunt active la nivel transnational din cauze  economice, geografice, sociale: autoritățile locale (consilii orasenesti, consiliile judetene, etc), organizatii de asistenta sociala si de tineret, asociatii profesionale, organizatii de caritate, alte institutii publice (scoli, universitati,etc)

Activitati de proiect:

1)  Intalnire de pregatire cu reprezentantii fiecarui partener (Vizita de pregatire in avans);

2)  Realizarea paginii web a proiectului;

3) Curs de formare pentru parteneri si reprezentanti ai organizatiilor locale fara experienta in organizarea de proiecte transnationale in vederea promovarii principiilor si obiectivelor programului Europa pentru Cetateni;

4)  Realizarea materialelor promotionale si de promovare a proiectului;

5)  Organizarea de workshopuri locale pentru diseminarea informatiilor acumulate pe parcursul cursului de formare;

6)  Perioada de realizare de retele si prezentare a proiectului: implememntarea cunostintelor dobandite pe parcursul cursului de formare de catre echipa ACTEC si elaborarea unor idei noi de proiecte, aplicarea pentru obtinerea de granturi UE, in special pe programul Europa pentru cetateni;

7)  Realizarea unui manualul de bune practice ce va furniza o vedere generala asupra subiectului si va fi o prima introducere pentru aceste tipuri de proiecte, prin furnizarea de instrumente, sfaturi si bune practice folositoare oricarei organizatii interesata de implementarea de proiecte europene transnationale;

8) Organizarea de evenimente de diseminarea și valorificarea a rezultatelor perioadei de interconectare, prezentarea de noi idei de proiecte și de  implicare a comunitatilor locale, in vederea sporirii impactului și exploatarii rezultatelor proiectului;

9)  Intalnire de evaluare a proiectului.

Proiectul este implementat de catre Asociatia “Mod of Life” in parteneriat cu organizatii din Italia, Spania, Croatia si FYR Macedonia pe parcursul a 12 luni, incepand cu 1 decembrie 2013, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin intermediul programului Europa pentru Cetateni.

Mai multe detalii se pot regasi pe pagina web a proiectului: www.actec-project.eu