Logo Tineret in Actiune"Voluntariatul- un alt Mod of Life" este un proiect derulat de asociatia noastra in perioada 1 februarie-31 august 2011 cu finantarea actiunii 1.2 a programului Tineret in Actiune. Acest proiect este de dorit să devină un model comunitar, usor de multiplicat , în cazul în care adolescenţii sunt de acord sa isi  dezvolte nevoile  personale, aptitudinile sociale  şi de voluntariat. 16 tineri din Drobeta Turnu Severin vor fi instruiţi timp de 7 luni, pentru a fi în măsură să organizeze evenimente informale care  vor fi prezentate beneficiarilor indirecti ai proiectului: Vor avea loc: activităţi de informare ,activităţile de promovaretraininguri de iniţiere, ateliere de lucru, activităţile de planificare, evaluare şi diseminare. Participanţii vor fi implicaţi în luarea deciziilor, in  proiectarea, organizarea, monitorizarea dar şi in sesiuni periodice de evaluare. 

Vizibilitatea proiectului şi a Programului Tineret in Actiune se va face mult mai uşor tinand cont de natura locaţiilor şi de flexibilitatea activităţilor. În timpul dezvoltării proiectului, va fi asigurată: siguranţa tinerilor, asistenţă medicală, măsuri speciale de asigurare pentru activităţi în aer liber. De asemenea, luând în considerare măsuri suplimentare pentru diseminarea rezultatelor pentru  ca modelul  Voluntariatul- un alt Mod of Life să fie dublat si de alte ONG-uri se vor creea : site-ul web al proiectului, dezbateri şi conferinţe cu partenerii mass-media şi cu autorităţile responsabile cu activităţile de tineret, produsele mass-media: DVD-uri,un  film documentar cu caracter necomercial legat de  activitatile proiectului, o expozitie foto care sa cuprinda fotografii realizate pe toata durata proiectului.

Scopul proiectului: il reprezinta promovarea voluntariatului în rândul tinerilor prin activităţile sportive si fizice, urmarindu-se si dezvoltarea starii de sanatate in randul tinerilor

Obiective:

O1 – sa implicam 16 tineri din asociaţia Mod of Life în perioada decembrie 2010 - iunie 2011, in activitati de formare si participare în proiecte comunitare individuale şi de grup;

O2 –sa imbunatatim abilitatile de comunicare sociala prin activitati sportive la 160 de tineri cu ajutorul celor 16 tineri;

O3 – sa crestem contributia la dezvoltarea personala a celor 16 tineri implicati prin activitati de voluntariat;

O4 – sa diseminam exemple de buna practica;

Proiectul are in centru educatia nonformala ca modalitate de dezvoltare personală a tinerilor participanţi atât prin folosirea metodelor de educatie nonformală în derularea activităţilor, cât şi prin crearea de situaţii şi medii favorabile acesteia. Pentru tinerii din asociatia Mod of Life este o oportunitate de dezvoltare personală, documentare, planificare, participare la decizii cu preponderenţă prin metode nonformale precum învăţarea experenţială, mentorat, jocuri de rol, autocunoaştere, abilităţi anteprenoriale şi de servicii comunitare.

Voluntariatul- un alt Mod of Life" promovează ca metodă de dezvoltare personală a tinerilor şi ca mijloc de determinare a participării active la nivel comunitar, voluntariatul. În special prin activitatatile “Sportivii si orasul lor European” „ Voluntari pentru voluntari” si„Voluntar pentru orasul meu” tinerii învaţă să planifice şi să implementeze modele de proiecte pentru comunitate . În perioada de formare pentru proiectul de echipă, (Cupa Voluntarului) in 8 săptămâni îşi imbunătăţesc cunoştiinţele şi- şi dezvoltă abilităţile de voluntar.

Mai multe detalii se pot gasi pe pagina web a proiectului : www.modoflife.ro/voluntariat.