logo anrIn perioada 01.06-30.11.2017 Asociatia Mod of Life deruleaza cu sprijinul financiar al Guvernului Romaniei prin intermediul Agentiei Nationale pentru Romi proiectul ”Hai la scoala!”.

Proiectul ”Hai la scoala!” se va implementa in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie pentru 126 de prescolari elevi romi cu risc de parasire timpurie, consilierea a 150 parinti/tutori ai elevilor din GT si reintegrarea in educatie a 126 de persoane cu varsta mai mica de 18 ani.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la educație de calitate pentru 26 de preșcolari și 100 de elevi romi din localitatea Tâmna, în vederea diminuării ratei de abandon școlar timpuriu prin diversificarea serviciilor educaționale oferite de Scoala Generala ”George Enescu” din Tamna.

Obiectivele proiectului corespund prioritatilor si directiilor de actiune din cadrul masurilor integrate in domeniul educatiei, respectiv creșterea participarii școlare a copiilor romi (începând cu învățământul ante preșcolar și până la finalizarea învățământului obligatoriu) și de a preveni/reduce părăsirea timpurie a școlii. Astfel acestea se integreaza si raspund aspectelor mentionate in Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin asigurarea accesului mai bun la serviciile de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, intensificarea eforturilor pentru a pune în aplicare măsurile pentru a crește rata de școlarizare și pentru a reduce rata de PTS, prin intermediul unei abordări bazate pe parteneriat și a unui mecanism solid de monitorizare implementarea strategiei naţionale privind părăsirea timpurie a şcolii.

 logo IS 2014 2020In perioada septembrie –noiembrie 2017, Asociatia Mod of Life in parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin desfasoara proiectul ”Sprijin pregătitor în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală și înființarea Grupului de Acțiune Locală în municipiul Drobeta Turnu Severin” -COD SMIS 107190, cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman –componenta 1 "Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” - orase / municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori (Regiuni mai putin dezvoltate).
Prin identificarea problemelor reale a uneia sau mai multe comunități marginalizate identificate la nivelul municipiului, prin abordarea strategică a procesului de dezvoltare locală, cu ajutorul actorilor locali, direct interesați, se creează premisele dezvoltării pe termen lung a orașelor și a alinierii zonelor urbane marginalizate, ca parte din orașele cu peste 20.000 locuitori, la zonele dezvoltate.
De asemenea, înființarea Grupului de Dezvoltare Locală și implicarea membrilor comunității în procesul de elaborare și implementare a SDL, poate aduce beneficii pe termen lung în sensul dezvoltării de proiecte ce au ca scop reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
Scopul proiectului:
Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală în vederea elaborării unei strategii integrate de dezvoltare locală prin aplicarea mecanismului DLRC (Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).

logoConform statisticilor, în anul 2013, în Europa au fost 72,4 milioane imigranți. Rasismul încă mai este un fenomen răspândit în țările europene. Acest lucru contrazice valorile de bază ale Comunității Europene privind discriminarea și excluziunea socială, diminuează serios productivitatea, și încurajează conflictele sociale. Integrarea imigranților și a minorităților naționale rămâne o provocare majoră pentru realizarea coeziunii sociale în Europa și pentru participarea productivă a noilor veniți în dezvoltarea locurilor de muncă și a comunităților locale.
Proiectul "All equall" are drept scop promovarea toleranței, înțelegerii multiculturale și combaterea discriminării imigranților și a reprezentanților minorităților în Europa, printr-o abordare inovatoare, care combină cercetările cantitative și calitative, întâlniri între diferiți factori de decizie, specialisti în domeniul incluziunii sociale, ONG-uri din Europa, vizite pe teren si schimb de bune practici, un curs de instruire pe teme de anti-discriminare și drepturile omului, precum și o campania europeană de sensibilizare.
Obiectivele proiectului:
1. Să evalueze și catalogheze tipurile de discriminare cu care se confruntă imigranții în Europa în timpul exercitării drepturilor lor civile;
2. Să implice reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-urilor și reprezentanții societății civile în elaborarea de recomandări de politici și măsuri de combatere a discriminării.

Logo tabaraDirecția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți derulează în parteneriat cu Asociația Mod of Life ”Tabăra națională de dezvoltare personala”, cu finanțarea Ministerului Tineretului și Sportului. Activitățile ce se adresează unui număr de 55 de tineri cu vârste între 8-18 ani sunt prevăzute a se derula în perioada 23-29.08.2016.
Aceste activităţi au fost planificate în funcţie de sugestiile tinerilor ce vizitează Centrul de Tineret, precum si in urma discutiilor purtate cu tinerii din seriile anteriare ale taberelor organizate in centrul de Agrement Drobeta.
Consilierea este o necesitate pentru tinerii din ziua de astăzi deoarece aceştia trebuie sa facă fata unor situaţii complexe, sa analizeze si sa ia decizii in domenii diferite, cum ar fi: alegerea unui profil de studiu liceal sau universitar, interferenta cu medii socio-culturale, alegerea unui loc de munca pentru a se asigura venitul necesar plătii studiilor sau asumarea calităţii de antreprenor, relaţii de familie, modalităţi de petrecere a timpului liber. În acest mediu complex si variat de oportunităţi, tânărul nu poate lua de fiecare data decizia corecta de unul singur. Este evident, el are nevoie de un sprijin. Societatea româneasca tinde sa se alinieze principiilor europene, tot mai mulţi capi de familie alegând oportunitatea dezvoltării unei afaceri proprii sau a ocupării unui al doilea loc de munca. Volumul sporit de munca asumat in majoritatea familiilor romane, duce concomitent la scăderea timpului petrecut in familie, la scăderea ajutorului acordat de părinţi copiilor in variile probleme cu care aceştia se confrunta in perioada tinereţii.
Iată de ce este imperios necesară desfăşurarea acestor activităţi, in care oameni specializaţi sa poată acorda ajutor tinerilor care au nevoie în funcţie nevoile si dorinţele acestora.

Logo tabaraDirecția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți derulează în parteneriat cu Asociația Mod of Life Tabăra națională de teatru și film ”Expresie și mișcare”, cu finanțarea Ministerului Tineretului și Sportului. Activitățile ce se adresează unui număr de 55 de tineri cu vârste între 8-18 ani sunt prevăzute a se derula în perioada 14-20.08.2016.
Sunt din ce in ce mai multi copii cu afectiuni ale coloanei vertebrale, spatelui, cu probleme de crestere si cel mai trist si greu de invins diagnostic, obezitatea, ca motor de declansare a alte “n” afectiuni. Nu numai medicii se confruntă cu aceasta problemă, ci si psihologii care, descriu afectiuni asociate, cum ar fi neadaptarea socială, dificultăti de comunicare, agresivitate, anxietate, nervozitate, toate apărute ca si repercusiuni ale acumulării de tensiuni. Iar aceste semne sunt evidentiate încă din primii ani de scoală.
De aceea, grupurile tintă alese sunt reprezentate de copii cu vârsta începând de la 10 ani, cu atât mai mult cu cât actiunile de prevenire presupun mai putine costuri, dar au beneficii mai mari si pe termen mare.
In timpul exercitiilor fizice, a mersului pe jos, pe bicicleta, înotului, diferitelor alte sporturi si dansuri, organismul secretă endorfină. Endorfina generează o stare de bine, întăreste sistemul imunitar si ajută la eliberarea stresului. Fără endorfina, organismul uman ajunge repede saturat de stres, insatisfactii psihologice care nu pot fi compensate nici de alte activităti, practicate în exces, si care dau doar o iluzie a stării de bine: privit la TV, jocuri pe calculator, discoteci, eventual fumat, alcool, droguri. Tinerii dezorientati recurg din ce in ce mai mult la ele, si din mimetism si din lipsa de supraveghere – dar solutia este una singură – mai multă miscare, cu orice ocazie posibilă, preferabil în sporturi plăcute, de echipa sau individuale.

Logo tabaraDirecția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți derulează în parteneriat cu Asociația Mod of Life Tabăra națională de orientare turistică ediția a II-a, cu finanțarea Ministerului Tineretului și Sportului. Activitățile ce se adresează unui număr de 55 de tineri cu vârste între 8-18 ani sunt prevăzute a se derula în perioada 8-14.07.2016.

În contextul în care societatea actuală şi în special Uniunea Europeană se află într-o schimbare din ce în ce mai alertă, iar competenţele tinerilor nu sunt mereu în concordanţă cu cerinţele societăţii în care trăiesc, considerăm că un lucru important pentru tineri îl reprezintă dobândirea abilităţilor necesare de a face faţă schimbărilor survenite în societate, de a lungul timpului. Pentru dobândirea unor astfel de abilităţi tinerii din ziua de astazi trebuie puşi în situaţii concrete de a acţiona, de a lua decizii, de a pune în practică cunoştinţele acumulate de – a lungul vieţii, atât în şcoală cât şi în practica de zi cu zi. Atât activităţile practice, cât şi cele de cooperare, dar mai ales cele de grup sunt căi prin care tinerii sunt provocaţi să acţioneze şi să interacţioneze, să se sprijine şi să înveţe unii de la alţii, să se cunoască, să se accepte şi să se respecte reciproc. Toate aceste abilităţi dobândite cât mai timpuriu îi vor ajuta ulterior, să se adapteze într-o societate în continuă schimbare.

Logo tabaraDirecția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți derulează în parteneriat cu Asociația Mod of Life Tabăra Națională de istorie –Viața în castrul roman Drobeta ediția a III-a , cu finanțarea Ministerului Tineretului și Sportului. Activitățile ce se adresează unui număr de 55 de tineri cu vârste între 8-18 ani sunt prevăzute a se derula în perioada 1-07.iulie 2016.

Activităţile în aer liber, petrecerea timpului liber în natură nu mai sunt din păcate de actualitate pentru tinerii din ziua de azi, tineri ce preferă un stil de viaţă nu foarte activ, preferă să îşi petreacă timpul liber în faţa computerului sau a TV-ului. În acest fel, se deteriorează din ce în ce mai mult sentimentul de apropiere faţă de valorile tradiţionale românesti, tinerii adoptând din ce în ce mai mult un stil de viaţă împrumutat din serialele ocicidentale mult mediatizate pe posturile TV. Tinerii din ziua de azi încep să uite istoria naţională, locurile şi evenimentele ce ne-au consacrat ca popor, ca entitate vorbitoare de limbă latină, complăcându-se într-un fenomen de pauperizare culturală ce începe să ia amploare din ce în ce mai mult. Drobeta Turnu Severin şi implicit judeţul Mehedinţi este un loc încărcat de istorie ce „musteşte” la tot pasul de clădiri cu încărcătură istorică, monumente şi relicve ale civilizatiilor străvechi, care parcă plâng să le fie descoperită povestea...

Prin prezenta tabără se doreşte apropierea tinerilor de identitatea noastră naţională, de originile noastre ca popor român concomitent cu petrecerea timpului în aer liber şi dezvoltarea unor deprinderi motrice. O altă ţintă a acestei tabere este cunoaşterea vieţii civilizaţiei dace şi romane la graniţele provinciei Dacia, felul în care îşi duceau traiul cotidian, cum se întreceau barbaţii romani în competiţii sportive.

Logo DJSTÎn prim planul vieţii de liceean, alături de activităţile cu caracter stric educativ proiectate de sistemul de educaţie formală, se regăsesc, sau ar trebui să se regăsească, activităţi cu caracter recreativ, activităţi de implicare responsabilă în viaţă comunităţilor, sau activităţi de educaţie non formală –toate acestea accesibile tinerilor prin intermediul unor activităţi bine determinate, cu un scop şi obiective clar determinate. Într-un cuvânt, prin intermediul a diferite proiecte. Cel mai adesea însă, din nefericire, aceste proiecte sunt planificate şi implementate de adulţi, cadre didactice în respectivele licee, care, de cele mai multe ori proiectează aceste activităţi destinate tinerilor adolescenţi fără a ţine seama de nevoile exprimate de ei, fără a îî implica în funcţie de aspiraţiile, experienţa sau voinţa liber exprimată. Ca urmare, activităţi din cele mai diverse, de la activităţi de formare, tabere sau activităţi de voluntariat în folosul comunităţii, într-un stil pompieristic caracteristic unui sistem educaţional învechit îşi fac prezenţa fără a-şi pune însă amprenta asupra celor cărora le sunt destinate –tinerii.
Reticenţi la acţiuni în care nu se regăsesc pe deplin, nu reuşesc să îşi găsească locul sau nu le corespund propriilor nevoi, tinerii preferă să nu se implice, sau să o facă doar într-un mod superficial. Urmarea, resurse financiare, umane şi temporale irosite.

Logo DJSTProiectul ,,Evadare din cotidian- o altfel de exprimare”, având ca scop promovarea educației nonformale la nivelul comunității și de asemenea promovarea unui stil de viață sănătos, dorește să producă o schimbare în ceea ce privește implicarea tinerilor din județul Mehedinți în activitățile non-formale.
Proiectul “Evadare din cotidian- o altfel de exprimare” vizeaza tinerii si doreste implicarea acestora in mod activ in societate. Participantii vor participa la un traseu montan in judet, ce va promova educația nonformală, miscarea în aer liber si un stil de viata sanatos. Pe parcursul acestui traseu tinerii vor interacționa cu alti tineri din mediul rural din comunitățile situate pe traseul turului ciclist. Această interacțiune va fi una directă, ei experimentând împreună metode specifice educației nonformale într-un mediu nonformal: în natură, deoarece toate activitățile turului se vor derula în natură.
Ideea proiectului promoveaza un stil de viata sanatos prin activitati fizice. Prin activitatile pe care le vom desfasura in aer liber le vom arata tinerilor ca se pot distra si fara calculator sau televizor. Multi dintre tinerii din ziua de azi pur si simplu nu stiu cum se pot simti bine in natura, ei si-au format o idee preconceputa despre natura, pe care suntem siguri ca si-o vor schimba dupa ce vor afla exact cat de interesanta poate fi ea.
Tinerii vor fi implicați în toate activitățile proiectului: întâlnirea echipei de proiect, promovarea proiectului, atelierul pregătiror, turul propriuzis, diseminarea exemplelor de bună practică, dar și monitorizarea și evaluarea rezultatelor proiectului.
Tinerii au un grad scăzut de conștientizare asupra nevoii de implicare în activitățile non-formale în procesul lor de dezvoltare personală. De asemenea, ei nu conștientizeaza importanța practicării activităților recreative in aer liber.

Logo DJSTDirecția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți derulează în parteneriat cu Asociația Mod of Life Tabăra națională de orientare turistică, cu finanțarea Ministerului Tineretului și Sportului. Activitățile ce se adresează unui număr de 50 de tineri cu vârste între 8-18 ani sunt prevăzute a se derula în perioada 12-18.08.2015.
În contextul în care societatea actuală şi în special Uniunea Europeană se află într-o schimbare din ce în ce mai alertă, iar competenţele tinerilor nu sunt mereu în concordanţă cu cerinţele societăţii în care trăiesc, considerăm că un lucru important pentru tineri îl reprezintă dobândirea abilităţilor necesare de a face faţă schimbărilor survenite în societate, de a lungul timpului. Pentru dobândirea unor astfel de abilităţi tinerii din ziua de astazi trebuie puşi în situaţii concrete de a acţiona, de a lua decizii, de a pune în practică cunoştinţele acumulate de – a lungul vieţii, atât în şcoală cât şi în practica de zi cu zi. Atât activităţile practice, cât şi cele de cooperare, dar mai ales cele de grup sunt căi prin care tinerii sunt provocaţi să acţioneze şi să interacţioneze, să se sprijine şi să înveţe unii de la alţii, să se cunoască, să se accepte şi să se respecte reciproc. Toate aceste abilităţi dobândite cât mai timpuriu îi vor ajuta ulterior, să se adapteze într-o societate în continuă schimbare.

Logo DJSTDirecția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți derulează în parteneriat cu Asociația Mod of Life Tabăra Națională de istorie –Viața în castrul roman Drobeta, cu finanțarea Ministerului Tineretului și Sportului. Activitățile ce se adresează unui număr de 50 de tineri cu vârste între 8-18 ani sunt prevăzute a se derula în perioada 16-22.07.2015.
Activităţile în aer liber, petrecerea timpului liber în natură nu mai sunt din păcate de actualitate pentru tinerii din ziua de azi, tineri ce preferă un stil de viaţă nu foarte activ, preferă să îşi petreacă timpul liber în faţa computerului sau a TV-ului. În acest fel, se deteriorează din ce în ce mai mult sentimentul de apropiere faţă de valorile tradiţionale românesti, tinerii adoptând din ce în ce mai mult un stil de viaţă împrumutat din serialele ocicidentale mult mediatizate pe posturile TV. Tinerii din ziua de azi încep să uite istoria naţională, locurile şi evenimentele ce ne-au consacrat ca popor, ca entitate vorbitoare de limbă latină, complăcându-se într-un fenomen de pauperizare culturală ce începe să ia amploare din ce în ce mai mult. Drobeta Turnu Severin şi implicit judeţul Mehedinţi este un loc încărcat de istorie ce „musteşte” la tot pasul de clădiri cu încărcătură istorică, monumente şi relicve ale civilizatiilor străvechi, care parcă plâng să le fie descoperită povestea...
Prin prezenta tabără se doreşte apropierea tinerilor de identitatea noastră naţională, de originile noastre ca popor român concomitent cu petrecerea timpului în aer liber şi dezvoltarea unor deprinderi motrice. O altă ţintă a acestei tabere este cunoaşterea vieţii civilizaţiei dace şi romane la graniţele provinciei Dacia, felul în care îşi duceau traiul cotidian, cum se întreceau barbaţii romani în competiţii sportive.
Tabăra de istorie îşi propune să dinamizeze turismul şcolar mehedinţean prin lansarea unei oferte deosebite, aceea a taberei de istorie. Această tabără are ca scop popularizarea în rândul tinerilor obiectivele turistice cu valoare istorică din judeţul Mehedinţi precum şi dezvoltarea în rândul tinerilor interesul pentru studiul istoriei.

Logo non-formalIn perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, Asociatia “Mod of Life” implementeaza proiectul « Non-formal education in youth work » un seminar transnational de tineret finantat in cadrul actiunii 5.1 a programului Tineret in Actiune.

Obiectivele proiectului :

- Sa promoveze necesitatea recunoasterii competentelor si a procesului de invatare dobandite de tineri prin participarea in activitati de tineret ;
- Sa ofere vizibilitate activitatilor de tineret, a impactului pe care il au asupra tinerilor si contributia lor in dezvoltarea societatii ;
-  Sa sprijine recunoasterea sociala a educatiei non-formale in societate ;
- Sa constientizeze cu privire la diferitele modalitati de recunoastere a muncii de tineret in societate ;
- Sa ofere posibilitatea de a impartasi si analiza experiente, exemple si posibilitati de a colabora in scopul promovarii recunoasterii sociale a educatiei non-formale.

Logo Radio YOUthRadio YOUth” este un proiect dezvoltat in cadrul actiunii 1.2 a programului Tineret in Actiune ce vizează crearea unui post radio ce va emite online prin intermediul spatiului virtual oferit de internet. Acest proces, ce constă în principal în activitati de organizare, participare activa şi comunicare le va permite tinerilor să se autodezvolte prin dobândirea de competenţe utile la nivel profesional şi profesional. Este aşteptat deasemenea un impact deosebit la nivelul comunităţilor locale, îndeosebi a tinerilor. Abordarea educaţională folosită se va baza pe metode specifice educaţiei non-formale, în special învăţarea experienţială, învăţarea prin cooperare şi participare activă.

Tinerii ce vor lua parte la activităţile proiectului vor avea vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani. Durata totala a proiectului va fi de 12 luni (Ianuarie -Decembrie 2014). Primele două luni vor fi dedicate activităţilor de pregătire, restul fiind rezervate implementării acţiunilor prevăzute in cadrul proiectului (gen : dezvoltarea paginii web a proiectului, crearea radioului online, dezvoltarea si pregatirea emisiunilor radio, etc), asigurării vizibilităţii, valorizării rezultatelor şi evaluării.

Logo ACTECProiectul ACTEC - ACTive European Citizenship –through cooperation and information, (finantat prin acțiunea 1.2.2 a programului Europa pentru cetățeni) a fost imaginat in vederea dezvoltarii conceptului de cetatenie europeana activa.

Programele europene de finantare, cum ar fi Europa pentru Cetateni au anumite caracteristici ce merita luate în considerare. Criteriile de eligibilitate, prioritățile programului, metodele și strategiile de învățare, metodele de evaluare sunt informatii ce trebuiesc aprofundate in detaliu de catre organizatiile ce doresc sa aplice pentru a beneficia de un grant European.  ACTEC va interveni in aceasta faza in vederea diseminarii acestor informatii „tehnice” incercand sa demonstreze faptul ca orice entitate interesata poate sa aplice si sa implementeze astfel de proiecte europene.

Deși exista numeroase oportunități europene destinate sa promoveze spiritului de inițiativă al cetatenilor sau al organizatiilor, cele mai multe dintre ele le sunt inaccesibile din cauza lipsei de informatie pertinenta sau instrumentelor necesare implementarii unor astfel de proiecte care sa promoveze cetatenia activa. Scopul nostru este sa cream o cale de acces care sa le permita tuturor tipurilor de organizații sa ia parte la dezvoltarea cetățeniei active prin dezvoltarea de proiecte la nivel european. În acest sens, proiectul ACTEC va disemina cunoștințe și instrumente de cooperare transnațională europeană, cu focalizare pe programul Europa pentru cetățeni. Una dintre prioritățile proiectului este sa permita entităților locale ce nu dispun de experiență în acest domeniu sa dobandeasca cunoștințe, informatii și instrumente cu privire la programul Europa pentru Cetateni .

Logo GuvernPeste 70 la suta din populatia adulta roma din comunitatile vizate de proiect sufera de boli cronice. Acestea sunt rezultatele unei statistici realizate de catre medicii si asistentele medicale din cadrul cabinetelor medicale din localitatile Orsova, Eselnita, Simian, Gruia, si Burila Mare. De la aceasta statistica a pornit si initiativa derularii proiectului intitulat "Vreau sa ma bucur de sanatate!”.

Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a facilita accesul romilor din localitatile Orsova, Eselnita, Simian, Gruia, si Burila Mare la serviciile medicale gratuite, in speta efectuarea de analize medicale gratuite, in vederea depistarii, tratarii la timp si combaterii bolilor si infectiilor. In acest sens, prin intermediul medicilor si a unui numar de 5 mediatori medicali, se vor desfasura actiuni de informare si educatie medicala pe teren, privind igiena si bolile cauzate de lipsa acesteia pentru 300 de persoane rrome si se va asigura accesul acestora la serviciile medicale. Totodata cetatenii romi care nu se afla in evidenta niciunuia dintre medicii de familie vor fi inscrisi in bazele de date ale acestora pentru a putea beneficia de serviciile medicale. In acelasi timp, o unitate medicala mobile se va deplasa in cele 5 comunitati locale implicate in proiect spre a recolta probe biologice in vederea efectuarii de analize medicale complete pentru un numar de 250 de persoane.

Astfel, asociatia noastra, doreste ca prin acest proiect, destinat imbunatatirii situatiei romilor, sa realizeze o baza de date reala cu romii din judet, care beneficiaza de serviciile de sanatate iar acestia sa fie mai bine informati in ceea ce priveste normele igienico-sanitare si sa acorde o mai mare atentie starii lor de sanatate. Proiectul va fi derulat pana pe 30 septembrie 2013 in colaborare cu Directia pentru Sanatate Publica Mehedinti, Consiliul Judetean Mehedinti si Asociatie Mod of Life.

Logo TINEriProblema la care vrea să răspundă proiectul „TINEri” este lipsa informării permanente a tinerilor cu privire la puncte de interes general dar si subiecte ce ii vizeaza cu precadere. De asemenea tinerii cu idei, opinii sau atitudini nu au un cadru adecvat pentru a se exprima, cadru cu un impact deosebit asupra acestora. Proiectul de faţă urmăreşte să răspundă chiar acestor probleme.
Publicaţia „Tineri”, editată în format A3, de zece pagini, va cuprinde articole redactate de tinerii din judeţul Mehedinţi. Temele vor fi diverse: de la viaţa publică, problemele tinerilor, economie, administraţie, învăţământ, probleme sociale, sport, reportaje, până la diverse probleme de actualitate.
Un aspect important îl constituie faptul că această publicaţie va fi realizată şi în format electronic (Newsletter). În aceste formate, pe hârtie şi suport electronic, pubicaţia va fi distribuită atât tinerilor din judeţul Mehedinţi, cât şi altor instituţii (administrative sau de învăţământ), organizaţii de la nivel naţional sau internaţional.
De asemenea va fi distribuit un număr de publicaţii către bibliotecile din judeţ.
Scopul proiectului il constituie informarea tinerilor din municipiu pe probleme care îi vizează în mod deosebit.
Obiectivele proiectului sunt:
  • Crearea unei culturi în rândul tinerilor de a-şi manifsta liber opiniile şi de a se implica în viaţa comunitară.
  • Dezvoltarea creativităţii şi sprijinirea tinerilor cu aptitudini.
  • Realizarea, tiparirea si distribuirea unui ziar pentru tinerii din municipiu.

Logo Guvernul RomanieiPrin acest proiect dorim şi să evidenţiem unicitatea fiecărei etnii pentru ca comunităţii locale să conştintizeze de importanţa pe care o au etniile în viaţa comunităţii locale. Dorim încurajarea reprezentanţilor comunităţilor minorităţilor de a se mândri cu etnia din care fac parte iar prin implicarea a unor reprezentanţi de seama, personalităţi culturale în acest proiect putem să cultivăm un sentiment de responsabilitate, numai aşa ei pot conştientiza de importanţa pe care o joacă în viaţa comunităţii locale şi în viitorul Judeţului Mehedinţi şi implicit al României.
Astfel tradiţiile şi obiceiurile specifice vor putea fi transmise mult mai uşor generaţiilor tinere.
Ideea derulării unui asemenea eveniment a venit din partea unor membri ai Asociaţiei noastre, pornind de la realitatea festivalului care se derulează la Peciu Nou jud Timiş şi de la Festivalul care se derulează anual în Sviniţa. Ea a fost dezvoltată şi îmbogăţită pe parcursul derulării programului mai sus menţionat, dorindu-se o participare cât mai diversă şi cât mai expresivă pentru specificul fiecărui grup etnic în parte.
La început festivalul a fost văzut doar ca o modalitate de a prezenta celorlaţi specificul cultural/tradiţional al fiecărei etnii participante în program.
În timp, festivalul a început să fie văzut ca o modalitate de a facilita întâlnirea şi cooperarea dintre participanţi şi, de a fi un cadru în care se pot discuta, împărtăşi şi chiar planifica şi alte idei în afara specificului tradiţional (organizarea unui "festival concurs" care presupune alt tip de interacţiune decât cel de simplu spectator).
Mai mult, organizarea festivalului în sine (logistică, găzduirea, lucrul la programul artistic, lucrul la programul pe ansamblu) sunt exerciţii importante de planificare, coordonare şi implicare comunitară şi stimulatori ai dialogului şi cooperării interetnice.
Acest festival este un pas în a-i face pe oameni să-şi amintească tradiţiile şi obiceiurile lor, să le păstreze şi să le cultive, să fie mândri de etnia lor şi să îi respecte pe cei de lângă ei.

Logo Tineret in ActiuneProiectul «Ecologizarea un alt mod of life» isi propune sa constientizeze tinerii de rolul pe care il au si il vor avea in viitor in cadrul comunitatii si, implicit la cladirea Europei actuale si viitoare, sa contribuie la dezvoltarea lor personala prin activitati de voluntariat desfasurate in domeniul protectiei mediului inconjurator, cu un numar cat mai mare de tineri din oraşul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti.

Intr-o societate in care tinerii isi petrec din ce in ce mai mult timp in fata calculatorului sau la televizor, este nevoie de activitati care sa-i atraga si sa ii determine sa descopere viata din jurul lor. Astfel se descopera pe sine si accepta relatiile cu ceilalti. Activitatea educativa creaza conditiile cele mai favorabile pentru dezvoltarea tanarului sub toate aspectele.

In timpul activitatilor din cadrul proiectului, tinerii isi inving mai usor sfiala si timiditatea, li se dezvolta inventivitatea, stapanirea de sine, gandirea, atentia, spiritul de observatie, se imbogateste limbajul, se dezvolta personalitatea, se educa vointa.

Participantii la proiect vor constientiza importanta colectarii selective a deseurilor si a protejarii mediului inconjurator in dezvoltarea afectiva si intelectuala a fiecaruia dintre ei, precum si in formarea de trasaturi pozitive de caracter ca indrazneala, cinstea, spiritul colectiv.

Proiectul « Ecologizarea un alt mod of life » le da tinerilor posibilitatea sa se implice in mod direct in desfasurarea activitatilor, ceea ce va contribui la dezvoltarea pe plan personal a membrilor, si implicit a asociatiei, fapt ce duce la cresterea increderii in fortele proprii, la dobandirea unor experiente de comunicare cu partenerii, dezvoltarea abilitatilor de lucru in echipa.

Logo Tineret in Actiune"Voluntariatul- un alt Mod of Life" este un proiect derulat de asociatia noastra in perioada 1 februarie-31 august 2011 cu finantarea actiunii 1.2 a programului Tineret in Actiune. Acest proiect este de dorit să devină un model comunitar, usor de multiplicat , în cazul în care adolescenţii sunt de acord sa isi  dezvolte nevoile  personale, aptitudinile sociale  şi de voluntariat. 16 tineri din Drobeta Turnu Severin vor fi instruiţi timp de 7 luni, pentru a fi în măsură să organizeze evenimente informale care  vor fi prezentate beneficiarilor indirecti ai proiectului: Vor avea loc: activităţi de informare ,activităţile de promovaretraininguri de iniţiere, ateliere de lucru, activităţile de planificare, evaluare şi diseminare. Participanţii vor fi implicaţi în luarea deciziilor, in  proiectarea, organizarea, monitorizarea dar şi in sesiuni periodice de evaluare. 

Vizibilitatea proiectului şi a Programului Tineret in Actiune se va face mult mai uşor tinand cont de natura locaţiilor şi de flexibilitatea activităţilor. În timpul dezvoltării proiectului, va fi asigurată: siguranţa tinerilor, asistenţă medicală, măsuri speciale de asigurare pentru activităţi în aer liber. De asemenea, luând în considerare măsuri suplimentare pentru diseminarea rezultatelor pentru  ca modelul  Voluntariatul- un alt Mod of Life să fie dublat si de alte ONG-uri se vor creea : site-ul web al proiectului, dezbateri şi conferinţe cu partenerii mass-media şi cu autorităţile responsabile cu activităţile de tineret, produsele mass-media: DVD-uri,un  film documentar cu caracter necomercial legat de  activitatile proiectului, o expozitie foto care sa cuprinda fotografii realizate pe toata durata proiectului.